Wrzesień 1945 r.
Dr Marcin Gołąb, popierany przez władze miejskie i powiatowe, uzyskuje zgodę Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu na otwarcie gimnazjum w Człuchowie.
 
Październik 1945 r.
Komunalne Gimnazjum Koedukacyjne Ziemi Człuchowskiej rozpoczyna pierwszy rok pracy.
 
Wrzesień 1946 r,
Nadanie nowej nazwy szkole: Powiatowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Człuchowie.
 
Wrzesień 1948 r.
Kurator Okręgu Szkolnego Szczecińskiego utworzył Państwową Szkołę Jedenastoletnią, która przejęła uczniów dotychczasowego Gimnazjum. Zmieniono także siedzibę szkoły, odtąd do dzisiaj funkcjonuje przy ul. Kusocińskiego.
 
Wrzesień 1949 r.
Zmieniono nazwę szkoły na Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące.
 
Maj 1951 r.
W szkole odbyły się pierwsze egzaminy dojrzałości.
 
5 czerwca 1963 r.
Nadanie Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącemu imienia Stefana Czarnieckiego.
 
Wrzesień 1966 r.
Podział Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Czarnieckiego na dwie odrębne placówki.
 
4 września 1967 r.
Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Czarnieckiego otrzymuje sztandar ufundowany przez Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu.
 
1 września 1976 r.
Powołano Zespół Szkół Ogólnokształcących im. St. Czarnieckiego. W skład Zespołu wchodzą: Liceum Ogólnokształcące im. S. Czarnieckiego, Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących, Średnie Studium Zawodowe.
 
1 września 1979 r.
Rozwiązano Średnie Studium Zawodowe, a do Zespołu dołączono klasy 4-8 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Chor. Pilawy.
 
Wrzesień 1987 r.
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Czarnieckiego, decyzją Urzędu Miejskiego w Człuchowie, ulega rozwiązaniu i przekształceniu w dwie odrębne placówki.
 
Styczeń 2002 r.
Uchwałą Rady Powiatu Człuchowskiego utworzono Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Człuchowie, w skład którego wchodzą: Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane oraz Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące.
 
1 września 2014 r.
Zmianie uległa nazwa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stefana Czarnieckiego w Człuchowie, który otrzymuje nazwę: Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ogólnokształcących im. Stefana Czarnieckiego w Człuchowie. W skład Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ogólnokształcących im. Stefana Czarnieckiego w Człuchowie wchodzą: Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 3 w Człuchowie oraz Liceum Ogólnokształcące w Człuchowie.
 
31 sierpnia 2018 r.
Rozwiązano Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ogólnokształcących im. Stefana Czarnieckiego w Człuchowie, składający się z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 3 w Człuchowie oraz Liceum Ogólnokształcącego w Człuchowie. Na skutek rozwiązania Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ogólnokształcących im. Stefana Czarnieckiego w Człuchowie zostało wyodrębnione Liceum Ogólnokształcące w Człuchowie, które otrzymuje nazwę: „Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Człuchowie.
 
1 września 2019 r.
Przekształcono trzyletnie Liceum Ogólnokształcące im. S. Czarnieckiego w Człuchowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. S. Czarnieckiego w Człuchowie.