W ramach realizacji programu Erasmus+ nauczycielka naszej szkoły, Pani Hanna Rac-Ciborowska w lipcu 2021 r. wyjechała na Maltę. Wzięła udział w wakacyjnym 5-dniowym kursie metodycznym CLIL, dzięki któremu w znaczym stopniu wzbogaciła swoją wiedzę metodyczną z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego. Nabycie dodatkowych umiejętności z zakresu metodyki w sposób znaczący podniesie jakość jej pracy z naszymi uczniami.

 

Z uwagi na codzienny kontakt z nauczycielami z różnych krajów, a także przez uczestnictwo w wycieczce oraz innych formach aktywności organizowanych przez maltanską szkołę nawiązała szereg znajomości, które mogą przydać się podczas realizacji przyszłycg projektów Erasmusa+. 

 

2021 lipiec Malta 22021 lipiec Malta 22021 lipiec Malta 2