Zastępstwa

i love banner

Wyjazd do kina na film ,,Dywizjon 303” – 19 osób z klasy 1a i 17 osób z klasy 1b – opieka p. M. Pilipiec , p. H. Szostak – Dzięgielewska , p. A. Dopadło

Za p. M. Pilipiec
1. 3b_2 grupa łączona z 3b_1 – j. angielski p. E. Kamińska- s. 39
2. 1b_1 grupa łączona z 1b_2 – informatyka p. A. Łukaszewicz – s. 9
3. 2c_ 2 grupa łączona z 2c_1 – j. angielski p. E. Kamińska – s. 39
4. 2c_ 2 grupa łączona z 2c_1 – j. angielski p. E. Kamińska – s. 39
5. 1a – wf – p. M. Bazanowicz – sg1
6. 2b_2 grupa łączona z 2b_1 – j. angielski p. D. Matuszewska – s.31

Za p. H. Szostak – Dzięgielewską
1. 1a – geografia z p. M. Domagalską - s. 14
2. 2c_2 grupa łączona z 2c_1 – p. M. Bazanowicz – sg1
3. 2b_2 grupa łączona z 2b_1 – p. M. Bazanowicz – sg1
4. 3b_1 grupa łączona z 3b_2 – p. M. Bazanowicz – sg1
5. 1b_2 grupa łączona z 1b_1 – p. M. Bazanowicz – sg1
6. 1a _1 – przedsiębiorczość - p. M. Domagalska – s. - 14
7. 2a_2 – zaj. odwołne
8. 2a_2 – zaj. odwołane

Uczniów klas pierwszych pozostających w szkole w dniu 5.10.2018r. obowiązuje plan klasy 1b !!!

1. Geografia – p. M. Domagalska- s. 14
2. Informatyka – p. A. Łukaszewicz - s. 9
3. Informatyka / j. angielski – p. A. Łukaszewicz –s.9 /, p. D. Matuszewska. –s. 31
4. Biologia – p. E. Hryszkiewicz –s. 24
5. Wf – p. M. Bazanowicz- sg1
6. Przedsiębiorczość – p. M. Domagalska – s. 14

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE CHŁOPCÓW – Rzewnica
11 osób – opieka p. M. Bazanowicz

Za p. M. Bazanowicza
1. –
2. –
3. –
4. 3b_2 – zaj. łączone z 3b_1- p. H. Szostak – Dzięgielewska –sg 1
5. 3a_2 - zaj. łączone z 3a_1- p. H. Szostak – Dzięgielewska – sg 1
6. 2a_1 – zaj. łączone z 2a_2- p. H. Szostak – Dzięgielewska – sg 1
7. 1a¬_2 -zaj. łączone z 1a_1- p. H. Szostak – Dzięgielewska – sg 1
8. 1a¬_2 -zaj. łączone z 1a_1- p. H. Szostak – Dzięgielewska – sg 1

Za ks. K. Feddka
1. –
2. 1a –zaj. z pedagogiem –s.21
3. 3a- historia i społeczeństwo z p. I. Karmańską –s.4
4. 1a- j. angielski z p. M. Pilipiec- s.38

pion JPG

GALERIA ZDJĘĆ

Prasa o nas

almanach

Szkolny fanpage