Zastępstwa

i love banner

Za p. E. Terlecką
1. 3b – 8- r. mat. – zaj. odwołane
2. –
3. –
4. 2a – religia z ks. K. Feddkiem z 7 godz. lekcyjnej z poniedziałku 15.10.2018.- s.21
5. 2c – zajęcia w bibliotece z p. B. Kolter
6. 2c- matematyka z p. M. Ślosarskim – s. 27
7. 2c- 8 – r. mat. – zaj. odwołane
8. 2c - 8 – r. mat. – zaj. odwołane

Sympozjum językowe
5 godz. lekcyjna (11.45- 12.30) – osoby odpowiedzialne – p. K. łuczycka, p. I. Lichucka, p. T. Duda


W sympozjum uczestniczą klasy :
2a – opieka p. K. Łuczycka
2c- opieka p. M. Bazanowicz, p. H. Szostak- Dzięgielewska
3a – opieka p. I. Lichucka

Pozostałe oddziały zajęcia według planu lekcji

pion JPG

GALERIA ZDJĘĆ

Prasa o nas

almanach

Szkolny fanpage