Zastępstwa

i love banner

Wycieczka szkolna do Włoch 12 – 18.09.2018 r. 3a – 5 osób, 2a – 8 osób, 2b – 1 osoba , 2c – 8 0sób
Opieka - p. I. Lichucka , p. D Matuszewska , p. B Sowa

za p. I. Lichucką
1. grupy r. j.pol . 1/8- zaj. odwołane
2. grupy r. j. pol 1/8 – zaj . odwołane
3. -
4. 3a – historia –p. I. Karmańska – s.4

za p. D. Matuszewską
1. 1b-2 – zaj. łączone z j. ang. 1b-1- p. M. Pilipiec- s. 38
2. 1b-2 – zaj. łączone z j. ang. 1b-1- p.- M. Pilipiec – s.38
3. 2a-1 – zaj . łączone z j. ang. z 2a-2 p. E. Kamińska – s.39
4. 2a -1 – zaj. łączone z j. ang. z 2a-2 p. E Kamińska – s.39

za p. B. Sowę
1. 3b-5 r. biol –grupa zwolniona
2. 3b-5r. biol – grupa zwolniona
3. 3b-5r. biol- grupa zwolniona
4. –
5. 1a –wos- p. I. Karmańska – s.4
6. 1b- wos-p. I. Karmańska- s. 4
7. 3a-5r.biol- grupa zwolniona
8. 3a-5r.biol- grupa zwolniona

za p . M. Domagalską
1. r. geo - grupa zwolniona
2. r. geo – grupa zwolniona
3. r. geo- grupa zwolniona
4. –
5. –
6. –
7. r. geo- grupa zwolniona
8. r. geo- grupa zwolniona

Wycieczka szkolna do Włoch 12 – 18.09.2018 r. 3a – 5 osób, 2a – 8 osób, 2b – 1 osoba , 2c – 8 0sób
Opieka - p. I. Lichucka , p. D Matuszewska , p. B Sowa

Rajd pieszy- ognisko integracyjne - OSiR Człuchów
- kl. 1a i 1b – opieka- p. M. Pilipiec , p. H. Szostak- Dzięgielewska , p. A. Dopadło

Za p. I. Lichucką
1. 1b - rajd pieszy
2. 1b – rajd pieszy
3. 2c – matematyka p. E. Terlecka – s. 40
4. 2c – matematyka p. E. Terlecka – s. 40
5. 3a – religia ks. K. Feddek – s. 21
6. 1a- rajd pieszy
7. 3a-r.j.pol 7/8 – grupa zwolniona
8. 3a - r.j. pol 7/8 – grupa zwolniona

Za p. D. Matuszewską
1. 1a – rajd pieszy
2. 1a – rajd pieszy
3. 3a-1 – historia p. I. Karmańska –s. 4
4. 3a-1 – historia p. I. Karmańska – s. 4
5. 2b-1 – historia p. D. Borowski – s. 36
6. 2b-1 – historia p. D. Borowski – s. 36

Za p. B. Sowę
1. kl.2 r. biol 6/8 – zaj. łączone z r. wos p. D. Borowski- s. 36
2. kl.2 r. biol 6/8 –zaj. łączone z r. wos. p. D. Borowski- s. 36
3. 2a przyr.1/2 -zaj. łączone z r. his. I społ. . p. D. Borowski- s. 36
4. 2a przyr. 1/2–zaj. łączone z r. his. I społ. . p. D. Borowski- s. 36

Za p. M. Pilipiec
1. –
2. 1a – ognisko integracyjne
3. 3a-2 – historia p. I. Karmańska –s. 4
4. 3a-2 – historia p. I Karmańska –s.4
5. 2b-2 – historia p. D. Borowski – s. 36
6. 2b-2 – historia p. D. Borowski – s. 36
7. 2c-2 – grupa zwolniona
8. 2c-2 – grupa zwolniona

Za p. H. Szostak- Dziegielewską
1. 3a-1- zaj. łączone z 3a-2 p. M. Bazanowicz
2. 3a-1- zaj. łączone z 3a-2 p. M. Bazanowicz
3. 2b-2-zaj. łączone z 2b-1 p. M. Bazanowicz
4. 3b-1-zaj .łączone z3b-2 p. M. Bazanowicz
5. 2c-2 zaj. łączone z 2c-1 p. M. Bazanowicz

Za p. M. Domagalską
7. 1a – rajd pieszy

pion JPG

GALERIA ZDJĘĆ

Prasa o nas

almanach

Szkolny fanpage