Zastępstwa

i love banner

Egzamin maturalny z języka niemieckiego PP /sala 24 /  i j. niemieckiego PR / II zmiana sala 15/ .

Egzaminy ustne z języka polskiego i angielskiego /sale 14, 15/.

za p. M. Pilipiec
5.2b-2- j. angielski z p. T. Lipińskim s.18
6.2b-2- j. angielski z p. T. Lipińskim s.18

za p. H. Szostak-Dzięgielewską
6.1c-2- grupa zwolniona
7.1c-2- grupa zwolniona

za p. I. Karmańską
1. 1b – klasa zwolniona
2. 1b – klasa zwolniona
3. 1c – edukacja dla bezpieczeństwa z p. D. Borowskim z 5 godz. lekcyjnej

• Egzamin maturalny z fizyki s. 3 i geografii /II zmiana/s.15.
• Egzamin maturalny ustny z języka polskiego s.15.

za p. J. Michałka
1.2a-1-grupa zwolniona
2.2a-1-grupa zwolniona

za p. I. Lichucką
6.2a- j. angielski z p. D. Matuszewską s.31
7.1c-klasa zwolniona

za ks. K. Feddka
7.1b- klasa zwolniona

za p. T. Dudę
8.1b- klasa zwolniona

REKRUTACJA na 2018/2019

plakat 2018

  • icon O szkole
  • icon Nasze osiągnięcia
  • icon Rekrutacja do klas pierwszych
  • icon Almanach absolwentów
  • icon Multimedia
Listy absolwentów, zdjęcia klasowe, wspomnienia, zjazdy... Read More

GALERIA ZDJĘĆ

pion JPG

Szkolny fanpage