Zastępstwa

i love banner

• Egzamin maturalny ustny – język angielski /s.14, 15/.

za p. D. Matuszewską
3.1b-1- j. angielski z p. M. Pilipiec s.38
4.1b-1- j. angielski z p. M. Pilipiec s.38

za p. E. Kamińską
3.1c-1 - j. angielski z p. T. Lipińskim s.18
4.1c-1 - j. angielski z p. T. Lipińskim s.18

• Egzamin maturalny – chemia PR /sala 2/; historia PR /II zmiana s. 24, 22/


• Egzamin maturalny ustny z języka polskiego s.14,15.

za p. M. Kotynię
7.mk4-grupa zwolniona

za p. K. Łuczycką
6.1a-biologia z p. B. Sową s.27

REKRUTACJA na 2018/2019

plakat 2018

  • icon O szkole
  • icon Nasze osiągnięcia
  • icon Rekrutacja do klas pierwszych
  • icon Almanach absolwentów
  • icon Multimedia
Listy absolwentów, zdjęcia klasowe, wspomnienia, zjazdy... Read More

GALERIA ZDJĘĆ

pion JPG

Szkolny fanpage