Zastępstwa

i love banner

Za p. B. Sowę
1. -
2. -
3. -
4. –
5. 2b –zaj. z pedagogiem –s.24
6. 3b- r. biol- grupa zwolniona
7. 3b-r.biol- grupa zwolniona
8. 3b-r.biol- grupa zwolniona

Za p. B. Sowę

1. r.biol 6/8 - grupa zwolniona
2. 3a- r. biol – 5/8 – grupa zwolniona
3. 3a- r. biol -5/8 – grupa zwolniona
4. –
5. 1a – badania przesiewowe u pielęgniarki
6. –
7. r. biol6/8 – grupa zwolniona
8. r. biol6/8- grupa zwolniona

pion JPG

GALERIA ZDJĘĆ

Prasa o nas

almanach

Szkolny fanpage