Zastępstwa

i love banner

4. 10. 2018 roku w naszej szkole organizowana będzie akcja poboru krwi. Pod szkołę podjedzie krwiobus. Będzie w nim można oddać krew potrzebującym. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pielęgniarką p. M. Lubińską

Za p. E. Kamińską
1.-
2. –
3. grupa EK j.a -2 zaj. łączone z grupą DM j. a-1 – p. D. Matuszewska – s.31
4. grupa EK j.a -2 zaj. łączone z grupą DM j. a-1 – p. D. Matuszewska – s.31

PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW NA JASNĄ GÓRĘ – opieka ks. K. Feddek

Za ks. K. Feddka
1 . -
2. 3b – j. polski z p. K. Łuczycką – s. 15 z 1 godz.lek
3. 3b – zaj. z pedagogiem - s. 21
4. 2b – zaj. z pedagogiem –s. 21
5. 1b – badania przesiewowe u pielęgniarki
6. 2c – historia z p. I. Karmańską - s. 4
7. 2a – zaj. odwołane

Za p. B. Sowę
1. 2 r. biol – zaj. odwołane
2. 2 r. biol – zaj. odwołane
3. 2a – przyroda – zaj. łączone z hist. i społ. – p. D. Borowski – s. 36
4. 2a – przyroda – zaj. łączone z hist. i społ. – p. D. Borowski – s. 36

pion JPG

GALERIA ZDJĘĆ

Prasa o nas

almanach

Szkolny fanpage