Zastępstwa

i love banner

Klasa 1c –spływ kajakowy Wielkim Kanałem Brdy. Opieka p. E. Terlecka , p. M. Bazanowicz.
 
10:30-wyjście młodzieży na spotkanie wolontariuszy do MDK. Opieka:   ks. K. Feddek, p. A. Dopadło. 
 
 
za p. E. Terlecką
4.1a-godz. wych. z p. D. Borowskim /z wtorku 8 godz. lekcyjnej/
5.2b-j. angielski z p. M. Pilipiec /za 1c z 1 godz./ 
6.3G-j. polski z p. T. Dudą  s.29 /za 1c/
 
za p. M. Bazanowicza
1.2a-2- grupa zwolniona
2.2a-2-grupa zwolniona
3.3G-religia z ks. K. Feddkiem s.21 /za 1c/
 

• 4 godz. lekcyjna/aula/ – klasy: 1a,1b,1c i zaproszeni uczniowie z innych szkół – sztuka W. Sikory z kabaretu „Potem”, w wykonaniu uczniów z klasy 3G.
Przedstawienie przygotowane przez p. A. Gawrońskiego i uczniów z klasy 3G.
Opieka klas: 1a-p. I. Karmańska, 1b-p.W. Kraszewski,
1c- p. E. Terlecka.

• N-ka dla klasy 1b – główna wygrana w figlikach klas pierwszych!!!

za p. W. Melnyk
1.3G- próba z p. A. Gawrońskim /aula/
2.3G- próba z p. A. Gawrońskim /aula/

za p. T. Lipińskiego
4.2b-1- j. angielski z p. M. Pilipiec s.38
5.2a-1- j. angielski z p. M. Pilipiec s.38

REKRUTACJA na 2018/2019

plakat 2018

  • icon O szkole
  • icon Nasze osiągnięcia
  • icon Rekrutacja do klas pierwszych
  • icon Almanach absolwentów
  • icon Multimedia
Listy absolwentów, zdjęcia klasowe, wspomnienia, zjazdy... Read More

GALERIA ZDJĘĆ

pion JPG

Szkolny fanpage