Aktualności

i love banner

 

 

 

 

zalem

Ceremonia pogrzebowa: sobota, godz. 13.00, Kościół pw. św. Jakuba w Człuchowie.

barcelonaGenewa-Avignon-Barcelona-Montserrat-Costa Brawa – Girona

Termin wyjazdu: wrzesień/pażdziernik 2019

Prosimy zgłaszać się do Pani Ilony Lichuckiej i Doroty Matuszewskiej, zapraszamy!

19 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci. Pomysł na ustanowienie takiego dnia powstał z inicjatywy szwajcarskiej Fundacji "Światowy Szczyt Kobiet" (ang. Women's World Summit Foundation, WWSF). Polską organizacją w koalicji jest Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” (Fundacja Dzieci Niczyje).
Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” realizuje kampanię pn. „Zła tradycja”, której główne hasło i zarazem przesłanie brzmi - „Przemoc nie musi być tradycją”.
Natomiast Rzecznik Praw Dziecka rozpoczął realizację kampanii „Reaguj masz prawo”. Jej głównym celem jest uświadamianie osobom dorosłym, że nie mogą wykazywać się bierną postawą w chwili, gdy są świadkami krzywdzenia dzieci.

nienienienie


U nas w szkole gościliśmy specjalistki pracujące z osobami doznającymi przemocy: panią Iwonę Woźniak z Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie oraz panią Grażynę Radziemską z Urzędu Miejskiego w Człuchowie, które rozmawiały z młodzieżą na temat zapobiegania przemocy.

Zajrzyj na:
www.jakreagowac.pl
www.złatradycja.fdn.pl

W sobotę 17 listopada w "Restauracji 777" odbyły się połowinki klasy 2a i 2c. Uczniowie naszej szkoły bawili się kulturalnie i do samego rana!

Dziękujemy wychowawcom oraz opiekunom za przybycie i dbanie o porządek.

polowinki 2018 1polowinki 2018 1polowinki 2018 1polowinki 2018 1

tolerancja 2018 8Dziś na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na temat zasad tolerancji. Promocja tolerancji i poszanowania ma istotne znaczenie w tworzeniu atmosfery sprzyjającej akceptowaniu odmienności kulturowej.
„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.
U nas w ramach Dnia Tolerancji otworzyliśmy Żywą Bibliotekę. Uczniowie mogli „czytać” pięć wspaniałych książek: Grażynę – amazonkę, Edytę – naturopatkę, Krystynę – wegetariankę, Artura – osobę niepełnosprawną, Henryka – abstynenta.
Żywa Biblioteka to międzynarodowy ruch na rzecz praw człowieka i różnorodnego społeczeństwa, który stosuje prostą metodę spotkania i rozmowy do przeciwstawiania się uprzedzeniom i dyskryminacji. Żywa Biblioteka posługuje się językiem i mechanizmami biblioteki, by umożliwić pełne szacunku rozmowy, które mogą pozytywnie wpłynąć na postawy i zachowania ludzi w stosunku do tych osób w naszych społecznościach, które są zagrożone wykluczeniem i marginalizacją ze względu na pochodzenie, kolor skóry, przekonania, orientację seksualną, zawód, religię.

Zdjęcia w szkolnej galerii.

tytonŚwiatowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu przypada zawsze w trzeci czwartek listopada. W tym roku był to 15 listopada. Pomysł obchodów narodził się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha, który w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. W efekcie, aż 150 tysięcy ludzi spróbowało przez jedną dobę wytrzymać bez palenia. Zachęcone powodzeniem akcji Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem uznało trzeci czwartek listopada (tydzień przed obchodzonym w Stanach Zjednoczonych Dniem Dziękczynienia) za Dzień Rzucania Palenia.
My też rzucaliśmy palenie. Wczoraj na korytarzach pojawiły się plakaty i informacyjne na temat szkodliwości palenia tytoniu. Przygotowaliśmy również marchewki dla uczniów. Były one zdrowym substytutem zabójczych papierosów.

Zdjęcia w szkolnej galerii.

Zapraszamy na zebranie z rodzicami uczniów - 20 listopada 2018r.

godz. 16.15 zebranie Rady Rodziców Szkoły – gabinet dyrektora szkoły

godz. 16.30 - aula szkoły (I piętro) – zebranie z rodzicami uczniów klas trzecich

godz. 16.30 - zebrania z wychowawcami w klasach:
klasa 1a (parter) – s. 3
klasa 1b (II piętro) – s. 38
klasa 2a (II piętro) – s. 36
klasa 2b (I piętro) – s. 24
klasa 2c (II piętro) – s. 40

godz. 17.00 – zebrania z wychowawcami w klasach:
Klasa 3a (I piętro) – s. 30
Klasa 3b (I piętro) – s. 19

godz. 17.00 – 18.00 – konsultacje z nauczycielami

Organizujemy...

Festiwal talentówPowiatowy Konkurs OrtograficznyKongres KobietŚwieto Patrona szkołySympozja Językowe

almanach

Szkolny fanpage

Galeria zdjęć

Prasa o nas