Aktualności

i love banner

REKRUTACJA na 2019/2020

Plakat LO 2019Ulotka LO nad Jeziorem A4 do DLUlotka LO nad Jeziorem A4 do DL 2

 

 

 

 

SU

5 listopada odbyły się wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Zagłosowało 108 ze 172 uprawnionych do głosowania uczniów liceum.

Nowym przewodniczącym SU został Maksymilian Seydak z klasy 2a (uzyskał 33% poparcie), zastępcą - Wiktoria Laskowska z klasy 1a (uzyskała 23% poparcie). Trzecia kandydatka z klasy 1b – Julia Obarzanek zdobyła 6% poparcie.

Frekwencja wyborcza wyniosła 61%.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Dzisiaj przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zapalili znicze na grobach nieżyjących już nauczycieli i pracowników szkoły. Niech każde światełko, które zapaliliśmy, będzie znakiem naszej pamięci oraz zadumy nad przemijaniem. Była to dobra lekcja wychowawcza, pokazująca, że należy pamiętać o tych, którzy odeszli.

znicz 2018 1znicz 2018 1

W piątek w auli szkoły odbyła się prezentacja kandydatów na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, dzięki której mogliśmy ich bliżej poznać oraz dowiedzieć się, jakie mają zainteresowania i dlaczego kandydują do Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci zaprezentowali również swoje programy wyborcze.
W tym roku na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego kandydują:
Julia Obarzanek z klasy 1b, Wiktoria Laskowska z klasy 1a, oraz Maksymilian Seydak z klasy 2a.

kandydaci

Naszym kandydatom na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego dedykujemy poniższe stwierdzenie Janusza Korczaka:
”Samorząd to właśnie praca, żeby jednakowo się dobrze działo wszystkim, którzy razem pracują, uczą się i pół dnia razem spędzają, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, nie wyśmiewał, a przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się i dopilnował porządku”.
Wybory do Samorządu Uczniowskiego - 5 listopada 2018r.

Poddziałanie RPPM.03.02.01 Jakość edukacji ogólnej

Tytuł projektu: Dzisiaj tworzymy przyszłość – program rozwijania kompetencji kluczowych w powiecie człuchowskim

Beneficjent - POWIAT CZŁUCHOWSKI

Okres realizacji projektu od 01.10.2016 do 30.10.2018

Wydatki kwalifikowalne 3 069 436,76 zł

Dofinansowanie 2 915 964,92 zł, w tym: wkład UE 2 609 021,25 zł, wkład własny 153 471,84 zł

Celem głównym w projekcie jest rozwój kompetencji. kluczowych, podniesienie wiedzy i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 90% uczniów: 1229 uczniów (628 dziewcząt oraz 601 chłopców) oraz podniesienie kwalifikacji lub kompetencji 90% nauczycieli tj. 91 n-li (70 kobiet oraz 21 mężczyzn) z ponad 60% szkół w Powiecie Człuchowskim w terminie do 30.06 2018. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WP poprzez przeprowadzoną w XII-2015r. diagnozę i dostosowanie do tego odpowiednich zadań w projekcie. Cel projektu przyczyni się,do tego, że w przyszłości grupa docelowa nie będzie mieć problemów z odnalezieniem się na rynku pracy.

Grupa docelowa to uczniowie i nauczyciele uczący się, pracujący i mieszkający na terenie woj.pomorskiego. Wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych zostanie objętych 1364 uczniów (697 dziewcząt oraz 667chłopców), a wsparciem w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych zostanie objętych 100 nauczycieli (77 kobiet oraz 23 mężczyzn) ze szkół: Zespół Szkół Sportowych w Człuchowie, w skład, którego wchodzą SP, G, LO; Zasadnicza Szkoła Zawodowa Człuchów; Zasadnicza Szkoła Zawodowa Czarne; Technikum Człuchów; Technikum Czarne; Liceum Ogólnokształcące Czarne; SOSW Człuchów; ZSA Człuchów; oraz ZSGiO w Człuchowie. Zakres wsparcia i forma prowadzonych działań zostaną dostosowane do rozpoznanych umiejętności, predyspozycji i potrzeb uczestników projektu. Wyposażenie szkół w sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne jest komplementarne z zajęciami dodatkowymi dla uczniów oraz doskonaleniem n-li. Przedsięwzięcia finansowane w ramach projektu ze środków EFS stanowią uzupełnienie działań prowadzonych przez szkoły przed rozpoczęciem realizacji projektu.

projekt

unihokey 2018Serdeczne gratulacje dla drużyny dziewcząt w składzie: Aleksandra Borowska, Monika Ginter, Zofia Ginter, Małgorzata Kłos, Karolina Lemańczyk, Kinga Pruska, Weronika Sieg, Kamila Synak

za zajęcie I miejsca w Licealiadzie Powiatu Człuchowskiego w Unihokeju.

Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy!

unihokey 2018unihokey 2018

Październik jest miesiącem dobroci dla zwierząt. Jest to nie tylko okazja do docenienia naszych pupili, ale też dobry czas do zastanowienia się nad tym, jak możemy pomóc tym najbardziej potrzebującym. Jest to idealny czas na czynne zaangażowanie się we wspieranie działań na rzecz zwierząt - w naszej szkole, jak co roku, organizowana jest zbiórka karmy. Klasa, która przyniesie największą ilość karmy, otrzyma nagrodę. Czekamy na Was do końca października.

 

Celem sympozjum jest przede wszystkim rozwijanie kompetencji i zainteresowań szeroko pojętą humanistyką.

Zależy nam także na mobilizowaniu uczniów do pracy nad doskonaleniem umiejętności językowych w sposób rozumowy.

Sympozjum organizowane jest corocznie, jednak każdej edycji przyświeca inny tematyka.

Poprzez różnorodną tematykę sympozjów pragniemy uwrażliwiać młodych użytkowników języka na piękno ojczystego języka i jego poprawność.

 

sympozja

 

Zapraszamy do zapoznania się z FOTOREPORTAŻAMI relacjonującymi kolejne edycje:

2012 rok - temat: Jak mówić, żeby być zrozumianym.

2013 rok - temat: Pleonazm i tautologia, czyli masło maślane.

2014 rok - temat: Onomastyka, czyli po prostu nauka o nazwach.      Galeria zdjęć - kliknij.

2015 rok - temat: Funkcje języka, rodzaje stylizacji i środki stylistyczne w literaturze.      Galeria zdjęć - kliknij.

2016 rok - temat: Dlaczego język polski jest tak diabelnie trudny?      Galeria zdjęć - kliknij.

2017 rok - temat: Czy to jeszcze język polski?      Galeria zdjęć - kliknij.

 

Organizujemy...

Festiwal talentówPowiatowy Konkurs OrtograficznyKongres KobietŚwieto Patrona szkołySympozja Językowe

almanach

Szkolny fanpage

Galeria zdjęć

Prasa o nas