Wysokość opłat

i love banner

 
 Wysokość opłat w roku szkolnym 2017/2018.
 
 

50,00 zł/rok szkolny

lub

w II ratach po 25,00 zł

 

na Radę Rodziców

25% wpłaconej składki przez klasę pozostaje do jej dyspozycji

 

do 30.11.2017 r.

lub

I rata do 30.11.2017 r.

II rata do 28.02.2018 r.

 

26,10  zł./rok szkolny

 

na dobrowolne ubezpieczenie

Osoby znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, na wniosek wychowawcy klasy, mogą być zwolnione z ww. opłaty.

 

do 15.10.2017 r.

 

10,00 zł./rok szkolny

 

na kserokopie przygotowywane przez nauczycieli

 

do 30.09.2017 r.

 

     

REKRUTACJA na 2018/2019

plakat 2018

  • icon O szkole
  • icon Nasze osiągnięcia
  • icon Rekrutacja do klas pierwszych
  • icon Almanach absolwentów
  • icon Multimedia
Listy absolwentów, zdjęcia klasowe, wspomnienia, zjazdy... Read More

GALERIA ZDJĘĆ

pion JPG

Szkolny fanpage