Konto RRS

i love banner

 

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Gimnazjalnych i Ogólnokształcących

im. St. Czarnieckiego w Człuchowie

 

 

Bank Spółdzielczy w Człuchowie

nr konta 82 9326 0006 0000 0707 2000 0020

pion JPG

GALERIA ZDJĘĆ

Prasa o nas

almanach

Szkolny fanpage