Witamy

i love banner

 

 

 

 

hostgator domain coupon

 

Po raz drugi w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Czarnieckiego odbyło się sympozjum językowe dla klas humanistycznych. Celem sympozjum jest przede wszystkim rozwijanie kompetencji i zainteresowań szeroko pojętą humanistyką. Spotkanie rozpoczął wykład – Integracja językowa na Pomorzu po II wojnie światowej. Gwary z różnych regionów Polski. - przygotowany przez p. Teresę Dudę. Potem nastąpiły referaty uczniów. Było o pleonazmach i tautologii, o wpływie innych języków, szczególnie angielskiego, na współczesny język polski.

Interesujące były wyniki ankiety przeprowadzone w szkole na temat stosowania wulgaryzmów przez młodzież. Okazało się, że najczęstszą przyczyną mówienia „brzydkich” wyrazów jest chęć odreagowania stresu. Niepokojąca wydaje się postawa, którą najczęściej wskazywali ankietowani, pytani jak reagują, kiedy ktoś przeklina. Otóż, większość po prostu udaje, że nie słyszy. Najczęściej używane wulgarne słowo to k…… Uczennice, które przygotowały to badanie, zakończyły swoje wystąpienie apelem o nieużywanie wulgaryzmów, argumentując, że przeklina tylko ten, kto nie ma nic mądrego do powiedzenia i cechuje go ubóstwo językowe.

sympoz2013 sympoz2013 sympoz2013 sympoz2013 sympoz2013 sympoz2013 sympoz2013sympoz2013

Organizujemy...

Festiwal talentówPowiatowy Konkurs OrtograficznyKongres KobietŚwieto Patrona szkołySympozja Językowe

almanach

Szkolny fanpage

Galeria zdjęć

Prasa o nas